ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (DSS) ได้ร่วมกับ อาจารย์พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม และอาจารย์สุธิรา  จันทร์ปุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มีความสนใจที่จะเรียนต่อกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม “ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี”

ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (DSS) ได้ร่วมกับ อาจารย์พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม และอาจารย์สุธิรา  จันทร์ปุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่ นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มีความสนใจที่จะเรียนต่อกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม “ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร”

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(ศูนย์DSS) ได้นำนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร กิจกรรมประกอบด้วย 1.กิจกรรมการเรียนรู้การทำแซนวิชเสริมสร้างสุขภาพ  2.กิจกรรมการเรียนรู้การทำโดนัทจิ๋ว 3.กิจกรรมการเรียนรู้การทำพวงกุญแจใยแมงมุม 4.กิจกรรมการเรียนรู้ การทำสายร้อยหน้ากากอนามัย 5.กิจกรรมการเรียนรู้ดอกไม้จากผ้าใยบัว  6.กิจกรรมการเรียนรู้การทำฮอร์โมนไข่