หัวข้อข่าว

60 ปี มรสน.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทยเรื่อง ไหว้พระ 9 วัด @ สกลนคร

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รำมวยโบราณสกลนคร สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง กระบวนการผลิตผ้าครามธรรมชาติสกลนคร สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

แอปพลิเคชันระบบสุริยะจักรวาลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน

แอปพลิเคชั่นภาษามือไทย เรื่อง สี ผลไม้ สัตว์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์