ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 21 ตุลาคม 2564

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์DSS) ปรับภูมิทัศน์ติดตั้งป้ายหน้าอาคารแก้วกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจรัสจันทร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา(ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) และในนามของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำนักศึกษาพิการจำนวน 9 คน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 3 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยขอขอบพระคุณศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 3”

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) และในนามของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำนักศึกษาพิการจำนวน 24 คน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 2 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นวัคซีนพระราชทาน ที่ฉีดให้เฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ชนิดใดมาก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ยากจน หญิงตั้งครรภ์ และผู้ด้อยโอกาส ขอขอบพระคุณศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบโอกาสให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 2”

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

หัวหน้าศูนย์ DSS

หัวหน้าศูนย์ DSS

นายธีรยุทธ สาแดง

VTR แนะนำศูนย์ DSS

ปฏิทินข่าว

มกราคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31