ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโศจิรัตน์ แก้วดี นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น(ตาเลือนราง)

เผยเเพร่เมื่อ 608 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโศจิรัตน์ แก้วดี นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล ในงานวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานเหนือ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย