หมวดทักทาย

เผยเเพร่เมื่อ 297 เข้าชม

ทักทาย
ขอบคุณ
ขอโทษ
สนุก
สบาย
ไม่สบายใจ
ไม่สบาย
ชื่อ-นามสกุล
ภาษามือ
ชื่อภาษามือ
ชื่อสะกดนิ้วมือ
คนหูหนวก-หูหนวก
คนหูตึง-หูตึง
คนที่มีการได้ยิน-ได้ยิน
ใช่-ไม่ใช่
เรียน
จำ-จดจำ
พบ
พบกัน
ฉันและคุณพบกันใหม่
คนหนึ่งและอีกคนหนึ่งพบกันใหม่
โชคดี
ไม่เป็นไร