นักศึกษาพิการ ศูนย์ DSS เข้ารวมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรภาครัฐ และประชาชนในจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษาพิการ ศูนย์ DSS เข้ารวมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรภาครัฐ และประชาชนในจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์”

นักศึกษาพิการ ศูนย์ DSS เข้ารวมโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ) เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษาพิการ ศูนย์ DSS เข้ารวมโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ) เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”