เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 501 เข้าชม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(ศูนย์DSS) ได้นำนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร กิจกรรมประกอบด้วย 1.กิจกรรมการเรียนรู้การทำแซนวิชเสริมสร้างสุขภาพ  2.กิจกรรมการเรียนรู้การทำโดนัทจิ๋ว 3.กิจกรรมการเรียนรู้การทำพวงกุญแจใยแมงมุม 4.กิจกรรมการเรียนรู้ การทำสายร้อยหน้ากากอนามัย 5.กิจกรรมการเรียนรู้ดอกไม้จากผ้าใยบัว  6.กิจกรรมการเรียนรู้การทำฮอร์โมนไข่