ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เผยเเพร่เมื่อ 667 เข้าชม