ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ 741 เข้าชม