การประชุมนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ อาคารแก้วกัลยา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1031 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ได้จัดประชุมนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยมีนายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้าศูนย์ DSS กล่าวต้อนรับนักศึกษาพิการ และแนะนำอาจารย์ประจำศูนย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS ทั้งนี้ ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และอาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม ได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาพิการ เกี่ยวกับการจัดอบรมระยะสั้นให้กับผู้พิการ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้พิการเข้าใจหลักการและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ นายนิกร สุขปรุง ยังได้ให้คำแนะนำกับนักศึกษาพิการ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงกฎระเบียบต่างๆ และทราบสิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเมื่อศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา และการขอทุนค่า   ครองชีพ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการขอรับทุนต่างๆ และยังมีการแนะนำเพื่อนช่วยในห้องเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับหูหนวกเรียนร่วมชั้นปีที่ 3 พร้อมให้นักศึกษาพิการได้แนะนำตัว เพื่อเป็นการทำความรู้จักคุ้นเคยกัน