ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะอาชีพ ฝึกการสานตะกร้าพลาสติก” วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1224 เข้าชม