ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 1064 เข้าชม

[pdf_viewer pdfurl=”https://dss.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/IMG.pdf” pdfheight=”750px”] [/pdf_viewer]