หมวดคำถาม

เผยเเพร่เมื่อ 175 เข้าชม

อะไร/นี่อะไร
ใคร
ทำไม
ที่ไหน/ไหน/อะไร
เท่าไร
อย่างไร
เมื่อไร เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น
เมื่อไร เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว