หมวดความสัมพันธ์

เผยเเพร่เมื่อ 168 เข้าชม

ญาติ
ปู่
ย่า
ตา
ยาย
ลุง
ป้า
น้า
อา
หลาน
เพื่อน
แฟน
โสด
แต่งงาน/สมรส
จดทะเบียนสมรส
หย่า
แยกกันอยู่