พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1357 เข้าชม

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา โดยได้รับทุนการศึกษาจากคุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ประธานมูลนิธิเรวดี เทียนประภาส มอบให้แก่นักศึกษาพิการของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์DSS) จำนวน 69 ทุน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน