ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าปฏิบติงานในศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)

เผยเเพร่เมื่อ 995 เข้าชม

[pdf_viewer pdfurl=”https://dss.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/หนังสือประกาศสอบ.pdf” pdfheight=”750px”] [/pdf_viewer]