การประชุมนักศึกษาพิการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 534 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) ได้จัดประชุมนักศึกษาพิการปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม 2562 โดยนายนิกร สุขปรุง หัวหน้าศูนย์ DSS กล่าวต้อนรับนักศึกษาพิการใหม่ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละประเภทความพิการ และทุนค่าครองชีพของนักศึกษาพิการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตนเองจะได้รับเมื่อใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นอกจากนี้ ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และอาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม อาจารย์ประจำศูนย์ DSS ได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาพิการ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความพิการแต่ละประเภท