นักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม เข้าร่วมโครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 4082 เข้าชม

เมื่อวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจัดโครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนพิการให้สามารถและใช้ประโยชน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการนี้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และศูนย์DSS จึงส่งนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม จำนวน 10 คน เข้าร่วมด้วย ภายในโครงการมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 และให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่