ประชุมชี้แจงเรื่อง การรับทุนและมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพนักศึกษาพิการ ประจำเดือนตุลาคม โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 766 เข้าชม