หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูพานเกมส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทยเรื่อง ไหว้พระ 9 วัด @ สกลนคร

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รำมวยโบราณสกลนคร สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง กระบวนการผลิตผ้าครามธรรมชาติสกลนคร สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

แอปพลิเคชันระบบสุริยะจักรวาลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน

แอปพลิเคชั่นภาษามือไทย เรื่อง สี ผลไม้ สัตว์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

แอปพลิเคชันภาษามือ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย เรื่อง สกลนคร เมือง 3 ธรรม สาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องลมกับพระอาทิตย์ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน