ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จัดกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 274 เข้าชม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “สุขสันต์ สุขี สวัสดีปีใหม่” เพื่อสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรและนักศึกษาในศูนย์ DSS โดยมีนายนิกร สุขปรุง กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากร นักศึกษาพิการ และผู้ร่วมงานทุกคน ภายในงานมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และยังมีกิจกรรมการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ พร้อมรางวัลกลางจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และอาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม