ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 475 เข้าชม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์DSS) ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์DSS และ พิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลอง ให้แก่นักศึกษาพิการ เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้เห็นคุณค่าของการรับผิดชอบร่วมกัน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ศูนย์DSS เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแนะนำตัวของรุ่นพี่และรุ่นน้อง การทำบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสันทนาการ และการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลอง