ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ หอประขุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1526 เข้าชม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อชี้แจงแนวทางให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และยังมีการแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย