ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 17 พฤษภาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 725 เข้าชม

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา         

เวลาประมาณ 09:00 น.  คณะศึกษาดูงานได้เข้าดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เกี่ยวกับการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว เน้นทักษะและวิชาชีพเป็นหลัก และเยี่ยมชมการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และหน่วยงานต่างๆของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการต่อไป

      

คณะดูงานเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

 

      

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ และการดูแลในกลุ่มของผู้พิการที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหว

 

      

เยี่ยมชมการเรียนการสอน

 

      

เยี่ยมชมศูนย์จัดหางานให้กับคนพิการ และหน่วยงานอื่นๆ

 

      

  มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน