ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 16 พฤษภาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 659 เข้าชม

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เมื่อเวลาประมาณ 09:00 น.  คณะศึกษาดูงานได้เข้าดูงานที่ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและซอฟต์แวร์ที่ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความพิการทางการเห็น เช่น หนังสือเสียง ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอ  เครื่องแสดงผลและจดบันทึกอักษรเบรลล์ ฯลฯ และการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน เช่น สื่อแบบมัลติมีเดียที่มีทั้งตัวหนังสือ รูปภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ้งจะมีส่วนช่วยให้คนหูหนวกเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าแบบตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของนักศึกษาที่มีความพิการทางการเห็น เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแนวทางการดำเนินชีวิตหลังจากจบการศึกษา

 

      

 

 

 

 

 

 

คณะดูงานเข้าศึกษาดูงานที่ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 

      

  รับฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ

 

      

ถ่ายทอดประสบการณ์ของนักศึกษาที่มีความพิการทางการเห็น

 

      

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ

 

      

มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน