ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาทำการติดตั้งระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงพูดทางไกล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนหูหนวกเรียนร่วม เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 560 เข้าชม

เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์  2561 ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้มาทำการติดตั้งการใช้งานระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงพูดทางไกล ให้กับห้องเรียน  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนหูหนวกเรียนร่วม เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบ

                                                   ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ

                                                    ทดสอบการใช้งานเสมือนจริง