ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน เมื่อวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเรียนและห้องเสริม โครงการนำร่องฯ 13206 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1029 เข้าชม

       สาขาคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เมื่อวันที่ 19-22  กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม เข้าใจหลักการของการพัฒนาแอปพลิเคชั่น และยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ในอนาคต