นักศึกษาพิการ ศูนย์ DSS เข้ารวมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรภาครัฐ และประชาชนในจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 1219 เข้าชม