มูลนิธิเรวดี เทียนประภาส มอบทุนการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 1181 เข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ หันไชยุงวา ได้มอบทุนช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับนักศึกษาพิการของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท  โดยตัวแทนนักศึกษาพิการเป็นผู้รับมอบ

ยตัวแทนนักศึกษาพิการเป็นผู้รับมอบ