ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพนักศึกษาพิการประจำเดือนกรกฏาคม

เผยเเพร่เมื่อ 783 เข้าชม