ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานักศึกษาพิการ (ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร) มอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพนักศึกษาพิการประจำเดือนมีนาคม

เผยเเพร่เมื่อ 509 เข้าชม