ภาพนักศึกษาพิการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสะเต็มศึกษา” ในหัวข้อเรื่อง เรือบรรทุกน้ำ, หอคอย, หล่อสวยด้วยคณิตศาสตร์ และสเลอบี้ วันที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารา 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 913 เข้าชม