ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน สำหรับนักศึกษาหูหนวก ณ บ้านหนองครอง ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วันที่ 26 ตุลาคม 2559

เผยเเพร่เมื่อ 729 เข้าชม