รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและคณะ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกพิการ ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 15 สิงหาคม 2559

เผยเเพร่เมื่อ 543 เข้าชม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์ นายสุนทร  เดชชัย  นางสาวพัชราภา  อินทร์ชลิต  นางสาวอนงค์ภาณุช  ปะทะนังถิรวิทย์  นายพงศกร  วงชารี  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกพิการ ระดับอุดมศึกษา  ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และเจ้าหน้าทีศูนย์ DSS ให้การต้อนรับ เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร

ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงาน สถานที่การจัดการให้การสนับสนุนบริการนักศึกษาพิการ ต่างได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก

คณะ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางกลับมหาสารคาม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 15.00 น.

Canon EOS 700D_20160815_131108 - Copy

 

Canon EOS 700D_20160815_131434

 

Canon EOS 700D_20160815_131321

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับ

Canon EOS 700D_20160815_132006

 

Canon EOS 700D_20160815_143242

ศูนย์ DSS รายงานการจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วม

Canon EOS 700D_20160815_143835

 

Canon EOS 700D_20160815_145105

มอบของที่ระลึก

Canon EOS 700D_20160815_145205-1

 

Canon EOS 700D_20160815_145632

 

Canon EOS 700D_20160815_145859

คณะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชม ห้องเรียนนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม

Canon EOS 700D_20160815_151849

คณะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชม ศูนย์ DSS ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Canon EOS 700D_20160815_152044