หัวข้อข่าว

แอปพลิเคชันระบบสุริยะจักรวาลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน

แอปพลิเคชั่นภาษามือไทย เรื่อง สี ผลไม้ สัตว์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

แอปพลิเคชันภาษามือ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย เรื่อง สกลนคร เมือง 3 ธรรม สาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องลมกับพระอาทิตย์ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ดาวลูกไก่ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มดกับดักแด้ สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พ่อคาร์พ แม่คาร์พอยู่ไหนคร้าบ สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ชาวนาพอเพียง สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน