หัวข้อข่าว

ระบบยืมคืนอุปกรณ์คนพิการ กรณีศึกษาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบฐานข้อมูล กรณีศึกษาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย เรื่อง อาเซียน 6 ประเทศ สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย เรื่อง สัตว์ป่า นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แม่อึ่งอ่างกับแม่วัว

การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องกากับเหยือกน้ำ

การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องสุนัขกับเงา