การรับสมัครนักศึกษาพิการโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 281 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ อาทิ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ได้เดินทางมาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งจากจังหวัดสกลนคร นครพนม และพื้นที่ใกล้เคียง