ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสกลนคร ประจำปี2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 415 เข้าชม

   

                                       พิธีเปิดงานโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

 

   

                        การแสดงรําเซิ้งของนักศึกษาหูหนวกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

การแสดงหัตถลีลาเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ของนักศึกษาหูหนวกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

                                                        รับมอบเกียรติบัตร

 

   

                      สาธิตการสานตะกร้าพลาสติก

 

   

                                          สาธิตอาชีพเสริมคนพิการ “ ขนมถังทอง ”