ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เผยเเพร่เมื่อ 813 เข้าชม